CQ-totaalscore ZT

Verpleging en verzorging thuis

Deze score is een rapportcijfer voor de instelling. Het rapportcijfer wordt gegeven door cliënten die thuiszorg krijgen. Daarvoor beantwoorden ze een vragenlijst over de zorg en de organisatie. De laagste score is 1. De hoogste score is 4.

Waardering namens de cliënten via Per Saldo 2015

Contact: 9,0

Regie: 9,0

Informatie: 8,9

Afspraken: 9,1

Betaling: 9,2

Gemiddeld cijfer: 9,0

http://www.persaldohulpgids.nl/advertentie/pgb-aanbieder/id/2759