Onze Clientenraad

AristoZorg heeft de zorg overgenomen in Buitenzorg Zuid Scharwoude. In Buitenzorg was al een CliëntenRaad (CR) actief, en deze Cliëntenraad wil haar kennis en kunde voortzetten voor heel AristoZorg. 

De cliëntenraad vergadert 6 keer per jaar ongeveer twee uur per keer. Verder vraagt de cliëntenraad ongeveer 2 tot 3 uur per maand uw aandacht voor het inlezen van stukken. Gezien het feit dat de Cliëntenraad een zeer belangrijk rol heeft voor de cliënten van AristoZorg als geheel roept de Cliëntenraad een ieder op om zich kandidaat te stellen voor een functie in de Cliëntenraad. In het huishoudelijk reglement is vastgesteld dat de raad minimaal uit 3 en maximaal uit 5 leden mag bestaan. 

U kunt zich kandidaat stellen door een brief of e-mail te sturen naar cllëntenraad@aristozorg.nl of naar het kantoor van AristoZorg te Heiloo t.a.v. de Cliëntenraad. Op dit moment is er 1 vacature open voor de Cliëntenraad.

Wij stellen graag onze Clientenraad aan u voor:

Mijn naam is Truus Bijvoet-Beers, 62 jaar jong, getrouwd, twee dochters, twee schoonzonen en twee kleinkinderen (waar ik erg van geniet). Omdat mijn ouders in BuitenZorg Zuid-Scharwoude woonden, ben ik daar in 2014 clientenraadslid geworden. Sinds 1 december 2018 hebben we zorgaanbieder AristoZorg.

Mijn naam is Karin van der Vliet-de Boer, ik ben 54 lentes jong, getrouwd met Gerard en wij hebben een dochter, een schoonzoon met twee prachtige kleindochters en we hebben nog een zoon die thuis woont.

Mijn schoonmoeder woonde bij Beschermd wonen in Buitenzorg toen ben ik bij de cliëntenraad gekomen. Ik vind het leuk om me in te zetten voor de bewoners dat ze van een mooie oude dag kunnen genieten.

Mijn naam is Jetty Budding-Knoll, 66 jaar, moeder van 3 kinderen en oma van 7 kleinkinderen. In mijn werkzame leven was ik fysiotherapeute. Met veel plezier ben ik sinds enige jaren lid van de cliëntenraad. Aanvankelijk samen met mijn vader, om met elkaar de signalen die wij opvingen vanuit de bewoners, te kunnen verwoorden. 

Mijn naam is Rina Schipper, 65 jaar, getrouwd (44 jaar) met Peter Schipper en we hebben twee dochters. Ik was ruim 26 jaar werkzaam in de zorg en nu ruim 2 jaar met vervroegd pensioen.

Sluit Menu