Huiskamer project

AristoZorg biedt haar cliënten behalve begeleiding thuis ook de mogelijkheid om mee te doen in onze huiskamerprojecten. Dit zijn kleinschalige projecten georganiseerd op onze locatie in Heiloo. We bieden activiteiten aan waarbij mensen een dagdeel samenkomen voor een praatje, gezelligheid, een spelletje of een creatieve bezigheid. Uiteraard ontbreekt hierbij een kopje koffie of thee niet. Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk om een (samen bereide) maaltijd te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een paasbrunch.

  • Een bijdrage leveren aan de instandhouding van sociale contacten van ouderen en mensen met een beperking
  • Een zinvolle invulling geven van de vrije tijd door het aanbieden van thematische activiteiten
  • Het zolang mogelijk zelfstandig laten functioneren van ouderen en mensen met een beperking in hun eigen (nabije) sociale omgeving
  • Ondersteuning en ontlasting van de mantelzorger

Onze kracht

Wij werken met kleine teams, waardoor u altijd met bekende gezichten en vertrouwde handen van doen heeft.

Ons motto

Uw wens onze zorg

AristoZorg kan de zorg leveren via de volgende financieringsmethodes:

  • Wet Langdurige Zorg
    (regio Noord-Holland Noord)
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeente)
  • Particulier