Klachtenformulier

Wij vinden het zeer belangrijk dat u ons laat weten wanneer u niet tevreden bent of een klacht wilt indienen. Samen met u kunnen wij dan bekijken of uw klacht kan worden opgelost.

Klachten kunnen mondeling en schriftelijk gemeld worden. Een mondelinge klacht kan meteen door ons opgepakt worden. Uw naasten of wettelijk vertegenwoordiger kunnen ook namens u een klacht indienen. Een klacht zien wij als signaal waarvan wij kunnen leren en dat kan leiden tot een verbetering van de zorg –en dienstverlening.

U kunt het klachtenformulier downloaden, invullen en (zonder postzegel) opsturen naar ons antwoordnummer.
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid uw klacht in te dienen via onderstaand formulier.

Naam*

Naam vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Adres*

Postcode en woonplaats*

E-mailadres*

Omschrijving klacht*

Plaats, datum en tijdstip van voorval*

Is het voorval besproken met de betreffende medewerker?*

Is het voorval nog bij een andere instantie gemeld?*

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.