Klachtenformulier

Klachten kunnen mondeling en schriftelijk gemeld worden. Een mondelinge klacht kan meteen door ons opgepakt worden. Uw naasten of wettelijk vertegenwoordiger kunnen ook namens u een klacht indienen. Een klacht zien wij als signaal waarvan wij kunnen leren en dat kan leiden tot een verbetering van de zorg –en dienstverlening.

U kunt het klachtenformulier downloaden, invullen en (zonder postzegel) opsturen naar ons antwoordnummer.

In verband met de veiligheid van uw persoonsgegevens beschikken wij tijdelijk niet over een digitale klachtenformulier.
Wij hopen deze op korte termijn weer beschikbaar te hebben.
Excuses voor het ongemak.