Oproep Cliëntenraad

De Cliëntenraad is op zoek naar betrokken leden om de huidige raad aan te vullen. Lees onderstaand de brief van de voorzitter van de Clientenraad dhr R.W. Lourens:

De Cliëntenraad bestaat feitelijk al sinds 2013 maar door het ontbreken van een huishoudelijk reglement en door het opzeggen van een van de leden kon de Cliëntenraad niet goed functioneren. Toen er vervolgens een opsplitsing kwam tussen Kennemerland en Noord-Holland-Noord viel de Cliëntenraad helemaal uit elkaar. Sinds 9 maart 2015 bestaat er een nieuwe Cliëntenraad en is er, in samenwerking met de directie van AristoZorg, een huishoudelijk reglement vastgesteld.

De Cliëntenraad bestaat op dit moment nog uit 2 leden, en kan zo ook functioneren,  maar omdat in het huishoudelijk reglement is vastgesteld dat de raad minimaal uit 3 en maximaal uit 5 leden moet bestaan, zoeken wij nog 3 leden om de raad volledig te maken.

Leden van de raad kunnen zijn:

  • Wils- en handelingsbekwame cliënten van AristoZorg of hun (wettelijk) vertegenwoordigers of familieleden.

Leden van de raad kunnen niet zijn:

  • personen of hun echtgenoten/levenspartners die een arbeidsovereenkomst hebben of betaalde diensten verrichten met/voor AristoZorg.

Gezien het feit dat de Cliëntenraad een zeer belangrijk karakter heeft voor de cliënten maar ook voor AristoZorg als geheel roep ik een ieder op om zich kandidaat te stellen voor een functie in de Cliëntenraad.

U kunt u kandidaat stellen door een brief of e-mail te sturen naar cliëntenraad@aristozorg.nl of naar het kantoor van AristoZorg te Heiloo t.a.v. de Cliëntenraad.

Op dit moment zijn wij 2 vacatures open staan voor de cliëntenraad.
Wilt u deelnemen als voorzitter of secretaris stuur dan een mail naar:
info@aristozorg.nl

Vacature voorzitter

Vacature secretaris