Over ons

Zorg naar een menselijke maat

AristoZorg levert naast wijkgerichte thuiszorg en thuisdiensten ook dagbestedingsactiviteiten. Op onze wijk inlooppunten kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, zorg en sociaal maatschappelijke onderwerpen. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via ons telefoonnummer: 072-5320909. Daarnaast verlenen wij diensten op het gebied van respijtzorg voor kinderen– en volwassenen (bemiddeling van vakanties met zorg). Hiermee bieden wij cliënten, hun naasten en mantelzorgers een brede en unieke keuze naar menselijke maat. Ons werkgebied omvat Noord-Holland Noord, Zuid –en Midden Kennemerland.

Directie/ raad van bestuur

Petra Okker

Ik ben mevrouw Petra Okker-Klooster en ben directeur van AristoZorg. Daarnaast zit ik ook in de Raad van Bestuur. Ik vind het belangrijk dat wij een goede begeleiding en ondersteuning kunnen bieden aan onze clienten.

MEVROUW PETRA OKKER – KLOOSTER

Missie

Het gaat om u, nu en straks 

Afhankelijk en kwetsbaar worden, door wat voor reden dan ook, brengt met zich mee dat je op een bepaald moment een beroep moet doen op de hulp van je partner en/of anderen.

AristoZorg is in deze situaties beschikbaar. Samen met u en uw naasten, zetten we de ondersteuning in die rekening houdt met wat u en uw naasten nog zelf kunnen en passend is voor uw specifieke situatie. Op deze wijze behoudt u de regie over uw eigen leven en waardigheid. Wij gaan graag met u in gesprek waarbij ons motto is dat niets onmogelijk mag zijn.

Voor onze medewerkers en vrijwilligers willen wij een organisatie zijn die hen in professioneel opzicht uitdaagt en inspireert.  Het enthousiasme van onze zorgverleners en de verbreding van hun deskundigheid komt ten goede aan de cliënt. Ten slotte gaat het om u.

Visie

De persoonlijke levenssituatie van de cliënt is het uitgangspunt voor onze zorg en dienstverlening. Voor AristoZorg zijn hierbij de belangrijkste aspecten het bevorderen van de zelfstandigheid en eigen regie, alsmede het respecteren van de eigenheid en waardigheid  van de cliënt.

Vanuit onze deskundigheid nemen wij waar nodig, maar nooit ongewenst onze verantwoordelijkheid. Cliënten moeten kunnen vertrouwen op de eerlijkheid en oprechtheid van onze medewerkers en organisatie. De grote betrokkenheid bij onze clienten maakt dat wij graag bereid zijn iets extra’s te doen als dat nodig is. 

Werkwijze

Onze medewerkers trekken er elke dag weer enthousiast op uit om u als cliënt, zo lang als mogelijk,  in uw eigen vertrouwde omgeving te ondersteunen, rekening houdend met wat u nog zelf kunt. Jaarlijks laten wij door een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de tevredenheid onder onze cliënten en medewerkers. Dit onderzoek nemen wij zeer serieus en verbeterpunten zien wij als een kans om onze dienstverlening op een nog hoger niveau te kunnen brengen.

AristoZorg volgt –en participeert in regionaal en landelijk (wetenschappelijk) onderzoek met als doel de meest effectieve, nieuwe ontwikkelingen te kunnen implementeren in het zorgproces. Onze dienstverlening proberen wij zo doelgericht en doelmatig mogelijk in te zetten.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt regelmatig beoordeeld door externe deskundigen, zoals de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).
Uiteraard betrekken wij de cliëntenraad bij de uitkomsten van de diverse onderzoeken.

De verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement, kwaliteit en veiligheid alsmede welke informatie wordt gedeeld door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn expliciet en vastgelegd in de respectievelijke reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast kent de Raad van Bestuur een eigen gedragscode. De reglementen van de Raad van Bestuur en –Toezicht van AristoZorg B.V., alsmede de gedragscode Raad van Bestuur zijn als downloads beschikbaar. De statuten van AristoZorg B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Sluit Menu