Zelfstandig en veilig (blijven) wonen

AristoZorg is een thuiszorgorganisatie met een uniek en breed aanbod van diensten. Onze belangrijkste dienstverlening is het leveren van thuiszorg op maat. Daarbij zijn wij specialist in dementiezorg. Hierbij werken wij samen met casemanagers van Geriant en Dijk en Duin. Tevens bieden wij advies en begeleiding over verschillende zorginhoudelijke en zorggerelateerde onderwerpen. AristoZorg heeft de volgende thuiszorg mogelijkheden:

 1. Hulp bij het huishouden
 2. Persoonlijke verzorging
  Hulp bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
 3. Verpleging
 4. Nachtzorg
 5. 24-uurszorg
 6. Personen Alarmering
 7. Begeleiding:
  –          Gezelschap houden
  –          Boodschappen doen (zo mogelijk samen)
  –          Het organiseren en begeleiden van uitjes
  –          Maaltijdverzorging of samen koken
 8. Diensten aan huis:
  –         Administratieve ondersteuning
  –          (Regelen) van onderhoud, reparaties of bouwkundige aanpassingen in of aan de woning
  –          Tuinonderhoud
  –          Regelen van technische voorzieningen in huis zoals bijv. thuisalarmering
 9. Advisering en begeleiding bij zorginhoudelijke en zorggerelateerde vragen:
  –          Begeleiding bij arts of ziekenhuisbezoek met verslaglegging van het besprokene c.q. afgesproken beleid door uw persoonlijke zorgcoach
  –          Onafhankelijke advisering inzake het medische en/of zorginhoudelijke beleid aan cliënt en diens familie
  –          Ergonomische advisering ten aanzien van noodzakelijke hulpmiddelen en eventuele woningaanpassingen
  –          Regelen van zaken bij opname of ontslag uit het ziekenhuis of overlijden

Onze kracht

Wij werken met kleine teams, waardoor u altijd met bekende gezichten en vertrouwde handen van doen heeft.

Ons motto

Uw wens onze zorg

AristoZorg kan de zorg leveren via de volgende financieringsmethodes:

 • Wet Langdurige Zorg
  (regio Noord-Holland Noord)
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeente)
 • Particulier