Cliëntenraadsleden gezocht!

Wonen met zorg

AristoZorg heeft de zorg overgenomen in Buitenzorg te Zuid Scharwoude. In Buitenzorg was al een cliëntenraad (CR) actief, deze cliëntenraad wil haar kennis en kunde inzetten voor heel AristoZorg en daarmee ook Buitenzorg.

Wanneer ?

Per 1 december 2019 komen er twee vacatures vrij.

Wat doet de cliëntenraad ?

Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de zorgverlener. Zet zich in voor de cliënten van AristoZorg.

De cliëntenraad vergadert 6 keer per jaar, ongeveer 2 uur per keer. Verder is de cliëntenraad 2 tot 3 uur per maand bezig met het inlezen van de stukken. De cliëntenraad heeft een zeer belangrijke rol voor de cliënten van AristoZorg als geheel, hierbij roept de cliëntenraad een ieder op om zich kandidaat te stellen voor een functie in de cliëntenraad. In het reglement is vastgesteld dat de raad minimaal uit 3 en maximaal uit 5 leden mag bestaan.

Wat verwachten wij van een cliëntenraadslid ?

– 6 x per jaar beschikbaar  op een vrijdag van 9.30 – 11.30 uur;

– 2 – 3 uur per maand inlezen van de stukken;

– heeft een (voormalig) beroep van waaruit hij/zij de nodige know how meeneemt;

– is flexibel en in staat mee te denken en ideeën in te brengen of uit te werken.

U kunt zich kandidaat stellen door een brief of e-mail te sturen naar clientenraad@aristozorg.nl of naar het kantoor van AristoZorg:

AristoZorg
T.a.v. de Cliëntenraad
Stationsweg 87A
1851 LJ Heiloo

Per 1 december 2019 komen er twee vacatures vrij.

Is deze rol als cliëntenraadslid voor u nieuw, dan kunt u eventueel vanuit AristoZorg een beginnerscursus volgen.