Hoe is het nu met Buitenzorg?

In verband met het coronavirus zijn de activiteiten bij Buitenzorg voorlopig stopgezet, wij proberen nu zo goed mogelijk alle bewoners op te vangen en
ons te houden aan het RIVM beleid.
Galerij Buitenzorg

Sinds december 2018 heeft AristoZorg de zorg bij Buitenzorg overgenomen. Begonnen met 11 bewoners en inmiddels helemaal bewoont. Met nieuwe bewoners en personeel (deels overgenomen van Magenta) is er een forse uitdaging aangegaan!

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan meer tevredenheid bij bewoners en familie door goed te luisteren naar waar de behoefte ligt. Inmiddels is Buitenzorg geen verzorgingshuis meer maar een woon-zorg locatie. Dat betekent dat er bewoners zijn mét zorg en zonder zorg en dit is verdeeld over alle woningen. Op het ontmoetingsplein is iedereen welkom, ook de bewoners uit de nabije omgeving om een kop koffie te komen drinken, deel te nemen aan de activiteiten of te genieten van het eten van Chantel’s Mengelmoes (kookstudio). Buitenzorg is een woongebouw met én zonder zorg!

Dit betekent dat bewoners dus ook zelfstandig kunnen wonen met alleen een alarmering van AristoZorg, maar ook het volledige pakket (met indicatie) waarbij je naast zorg ook kunt genieten van het eten en drinken in restaurant ’t Ei en activiteiten op het ontmoetingsplein. Ook bestaat de mogelijkheid om te wonen met een thuiszorgindicatie, MPT en VPT.

In januari zijn we gestart met gastvrouwen en een activiteitenbegeleider om meer ondersteuning te bieden op het welzijn van de bewoners, aldus José van der Wijk – Manager Buitenzorg

Zo wordt er sinds kort ook op het ontmoetingsplein gegeten en er worden zelfs, naar grote wens van de bewoners, hier ook af en toe pannenkoeken gebakken en diverse andere lekkernijen. Achter het ontmoetingsplein komt een huiskamer, hier is voor gekozen om zo meer op de behoefte van de bewoner in te spelen, zodat er bijvoorbeeld één op één begeleiding gegeven kan worden.

Er is veel gedaan en verbeterd het afgelopen jaar, bewoners zijn blijer en rustiger door deze aanpassingen. De inzet van de wondertelefoon, beleef tv en activiteitenprogramma hebben daar een bijdrage aan geleverd. Binnenkort zijn er ook activiteiten om met bewoners te gaan bewegen, hierover later meer! 

Medewerkers op locatie Buitenzorg krijgen veel trainingen/scholing aangeboden om hun kwaliteiten up-to-date te houden. Daarnaast wordt er gestuurd op eigen regie en initiatief, zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Het team groeit steeds verder en regelmatig worden er nieuwe medewerkers aangetrokken die de opleiding in gaan om zo ook onderdeel van dit team te worden.

Activiteiten bij Buitenzorg

Marian Rijkes is activiteitenbegeleidster bij Buitenzorg en zorgt samen met de gastvrouwen voor veel gezelligheid en activiteit op het ontmoetingsplein. Van bloemschikken, zingen en bingo, bakken, allerlei activiteiten komen voorbij.

Daarnaast zorgen zij voor ondersteuning bij maaltijden, bedenken van de activiteiten en betrekken zij de bewoners bij het voorbereiden van de maaltijden. Veel interactie en mooie gesprekken!

AristoZorg gaat zich verder ontwikkelen met de behoeftes en wensen van bewoners. We zijn goed op weg en gaan voor een blij en tevreden Buitenzorg!