Mantelzorg vanuit Mezzo

AristoZorg is aangesloten bij Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligers. Wij willen ook het lotgenoten contact stimuleren en faciliteren. Dit doen wij bij voorkeur met bestaande platforms zodat er genoeg expertise aanwezig is. Wij volgen alle lokale initiatieven nauwgezet, omdat AristoZorg gelooft in de lokale benadering en buurtgericht werken.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is geen alledaagse zorg want er komt veel meer bij kijken.

AristoZorg vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan de mantelzorger, nu de overheid bezuinigt en zich steeds meer terugtrekt. Mantelzorg wordt steeds belangrijker om de gaten die hierdoor ontstaan op te vangen.

Daarnaast zorgt de mantelzorg voor de cohesie in de samenleving, deze cohesie willen wij terug brengen binnen de (familiare) relaties tussen mensen.

Wij geven mantelzorg een centrale plek binnen het beleid van AristoZorg. Door het informeren en faciliteren van de mantelzorger zijn mantelzorgers in staat om het langer ‘vol te houden’ en worden risico’s op overbelasting beperkt.

Sluit Menu