Gezocht!

Nieuwe cliëntenraadsleden

 

Aandacht voor de Cliëntenraad

In dit geval voor de cliëntenraad (CR) van Buiten Zorg.

Zoals u weet is per 1 december 2018 AristoZorg de nieuwe zorgaanbieder in het vernieuwde BuitenZorg in Zuid-Scharwoude.

Het is belangrijk dat AristoZorg/Buiten Zorg een sterke, grotere cliëntenraad heeft. U kunt meebeslissen over wat wel en niet goed wordt bevonden binnen de zorgverlening en uw stem laten horen.

Op dit moment heeft de cliëntenraad 5 leden. Dat is een mooi aantal maar….een van hen zal binnenkort afscheid nemen omdat de binding met Buiten Zorg afgelopen is. Er is dus plaats voor nieuwe leden!

De cliëntenraad vergadert 6 x per jaar (ca. 3 uur per keer).

U heeft waarschijnlijk vele redenen om het niet te doen, maar ik weet zeker dat er meer redenen zijn om het wel te doen.

Daarom nodigen wij u uit om een vergadering bij te wonen zodat u kunt zien en horen dat u en uw naasten meetellen.

Als u kennis wilt maken, stuur dan een mail naar:

clientenenadviesraad@aristozorg.nl

Wij hopen op een goede response.

Met vriendelijke groet, de cliëntenraad