Tijdelijke opname (eerstelijnsverblijf)

U kunt in een situatie terechtkomen waardoor u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld wanneer u zich na een ziekenhuisopname nog niet zelfstandig kunt redden. Of wanneer uw mantelzorger tijdelijk ontlast moet worden. Dan bieden onze appartementen voor eerstelijnsverblijf in Ten Anker uitkomst. Hier is 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning aanwezig in een gastvrije omgeving.

Wanneer eerstelijnsverblijf?

Tijdelijk verblijf in Ten Anker kan in de volgende situaties een mogelijke oplossing voor u zijn:

  • Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Als u thuis onvoldoende mogelijkheden heeft om te herstellen door bijvoorbeeld ziekte of valgevaar.
  • Als u een WLZ-indicatie heeft, kunt u op de afdeling tijdelijk verblijf logeren.
  • Als u een zorg- of hulpvraag heeft, maar geen mantelzorger in uw naaste omgeving.
  • Voor het tijdelijk ontlasten van de mantelzorger (respijtzorg).
  • Voor palliatieve zorg in de laatste levensfase.
  • Bij acute situaties is spoedopname bij beschikbaarheid mogelijk.

U kunt dan voor een korte periode worden opgenomen. U krijgt de zorg en ondersteuning die past bij uw situatie. Uw eigen huisarts verleent de medische zorg of draagt die over aan een andere arts.

Behoud van eigen regie

Tijdelijk verblijf bij AristoZorg kan eraan bijdragen dat u de eigen regie behoudt en langer zelfstandig kan blijven wonen. We streven ernaar dat u zo snel mogelijk naar huis kan. Eventueel kunnen wij u daarbij (tijdelijk) ondersteunen met huishoudelijke ondersteuning en/ of maaltijdservice.

Aanvragen tijdelijk verblijf

De aanvraag verloopt in principe altijd via uw huisarts, de transferverpleegkundige van het ziekenhuis of een andere verwijzende instantie. U kunt ook direct contact opnemen met AristoZorg: 072 – 532 0909.

Aanvragen respijtzorg

Wanneer de belasting voor de mantelzorger te zwaar wordt of wanneer de mantelzorger met vakantie gaat en iemand anders de zorg (tijdelijk) overneemt, spreken we van respijtzorg. 

Voor respijtzorg heeft u een indicatie nodig van het WMO-loket van de gemeente Den Helder. De medewerkers van dit loket zijn bereikbaar op 14 0223.

Bent u mantelzorger, dan verwijzen wij u naar het Mantelzorgnetwerk. Zij zijn er voor u om u te helpen en kunnen hulp bieden bij de aanvraag voor de gemeente: https://www.mantelzorgcentrum.nl/ 

Voor verwijzers – beschikbaarheid tijdelijk verblijf Ten Anker

De bedden van het tijdelijk verblijf in Ten Anker zijn onderverdeeld in hoog complex/palliatief en laag complex. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van zorg waarborgen en het personeel optimaal inzetten. 

Voor de beschikbaarheid in Ten Anker verwijzen wij u naar de website herstelbedden.nu 
Op deze website kunt u als verwijzer in één oogopslag zien welke bedden beschikbaar zijn binnen zorglocaties in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Zo kunt u sneller een passend bed voor uw patiënten vinden.