Klachten

Heeft u een klacht?

Klachten kunnen mondeling en schriftelijk gemeld worden. Een mondelinge klacht kan meteen door ons opgepakt worden. Uw naasten of wettelijk vertegenwoordiger kunnen ook namens u een klacht indienen. Een klacht zien wij als signaal waarvan wij kunnen leren en dat kan leiden tot een verbetering van de zorg- en dienstverlening.

U kunt hieronder het klachtenformulier downloaden, invullen en opsturen naar:

Thuiszorg AristoZorg
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Robijnstraat 58
1812 RB Alkmaar
Info@aristozorg.nl

> Klachtenformulier

> Klachtenregeling AristoZorg

nnn