Wonen met een WLZ indicatie

ZZP indicatie en zorgvormen

Hieronder leggen wij uit wat een ZZP indicatie (zorgzwaartepakket) verder inhoudt en welke zorgvormen van toepassing kunnen zijn:

Wat is een zorgprofiel, oftewel een zorgzwaartepakket: ZZP?

Om in aanmerking te komen voor langdurende verpleging en verzorging heeft u een indicatie nodig. De indicatie geeft aan op welke zorg u vanuit uw beperking mag rekenen. Dit heet het zorgprofiel. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en/ of mensen met een psychische aandoening. Met een Wlz-indicatie krijgt iemand in een zorginstelling (zoals BuitenZorg) begeleiding en zorg die er nodig is, zoals verpleging en verzorging.

Zorgprofiel is indicatie

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Uw zorgprofiel is de indicatie waarmee u zorg kunt regelen. Het CIZ voert de indicaties voor langdurige zorg uit en neemt het besluit over welk zorgprofiel bij de zorgvraag past. Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV. De Wlz maakt onderscheid tussen de volgende zorgprofielen:

  • VV 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Met een VV4 zorgprofiel heeft u recht op 12,5 uur zorg per week.

Hierbij is er behoefte aan hulp, toezicht en sturing als het gaat om persoonlijke verzorging en is verpleging vereist vanwege de kwetsbare gezondheid. Als het gaat om mobiliteit dan is de cliënt binnen beperkt zelfstandig en kan er buiten hulp nodig zijn.

  • VV 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Met een VV5 zorgprofiel heeft u recht op 18 uur zorg per week.  

Hierbij is verpleegkundige aandacht noodzakelijk en is er continu hulp, toezicht of sturing nodig. Er is vaak hulp nodig als het gaat om mobiliteit.

  • VV 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Met een VV6 zorgprofiel heeft u recht op 20 uur zorg per week.

Hierbij is er continu aandacht als het gaat om verpleging (o.a. wondverzorging en/of pijnbestrijding). Er is veelal overname van de zorg en als het gaat om mobiliteit is er zowel binnen als buiten hulp en overname nodig (rolstoel).