Over ons

Zorg naar een menselijke maat

AristoZorg levert naast zorg in de wijk en extra services ook dagbestedingsactiviteiten. Daarnaast heeft AristoZorg ook locaties met woon- en zorgappartementen in Zuid-Scharwoude en Den Helder. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via ons telefoonnummer: 072-5320909.

Ons werkgebied omvat Noord-Holland Noord en Kennemerland.

Directie/ Raad van Bestuur

Mijn naam is Petra Okker-Klooster en ben bestuurder van AristoZorg. Ik vind het belangrijk dat wij een goede begeleiding en ondersteuning bieden aan onze cliënten. Met mijn BIG registratie (59918175430) mag ik cliënten indiceren.

Het gaat om u, nu en straks 

Afhankelijk en kwetsbaar worden, door wat voor reden dan ook, brengt met zich mee dat je op een bepaald moment een beroep moet doen op de hulp van je partner en/of anderen.

AristoZorg is in deze situaties beschikbaar. Samen met u en uw naasten, zetten we de ondersteuning in die rekening houdt met wat u en uw naasten nog zelf kunnen en passend is voor uw specifieke situatie. Op deze wijze behoudt u de regie over uw eigen leven en waardigheid. Wij gaan graag met u in gesprek waarbij ons motto is dat niets onmogelijk mag zijn.

Voor onze medewerkers en vrijwilligers willen wij een organisatie zijn die hen in professioneel opzicht uitdaagt en inspireert.  Het enthousiasme van onze zorgverleners en de verbreding van hun deskundigheid komt ten goede aan de cliënt. Ten slotte gaat het om u.

De persoonlijke levenssituatie van de cliënt is het uitgangspunt voor onze zorg en dienstverlening. Voor AristoZorg zijn hierbij de belangrijkste aspecten het bevorderen van de zelfstandigheid en eigen regie, alsmede het respecteren van de eigenheid en waardigheid  van de cliënt.

Vanuit onze deskundigheid nemen wij waar nodig, maar nooit ongewenst onze verantwoordelijkheid. Cliënten moeten kunnen vertrouwen op de eerlijkheid en oprechtheid van onze medewerkers en organisatie. De grote betrokkenheid bij onze clienten maakt dat wij graag bereid zijn iets extra’s te doen als dat nodig is.

Onze medewerkers trekken er elke dag weer enthousiast op uit om u als cliënt, zo lang als mogelijk,  in uw eigen vertrouwde omgeving te ondersteunen, rekening houdend met wat u nog zelf kunt. Jaarlijks laten wij door een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de tevredenheid onder onze cliënten en medewerkers. Dit onderzoek nemen wij zeer serieus en verbeterpunten zien wij als een kans om onze dienstverlening op een nog hoger niveau te kunnen brengen.

AristoZorg volgt –en participeert in regionaal en landelijk (wetenschappelijk) onderzoek met als doel de meest effectieve, nieuwe ontwikkelingen te kunnen implementeren in het zorgproces. Onze dienstverlening proberen wij zo doelgericht en doelmatig mogelijk in te zetten.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt regelmatig beoordeeld door externe deskundigen, zoals de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).
Uiteraard betrekken wij de cliëntenraad bij de uitkomsten van de diverse onderzoeken.