Locaties in Den Helder

Thuiszorg

Natuurlijk wilt u het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Maar voor wie thuis toch hulp nodig heeft, is er thuiszorg van AristoZorg. Ook in de regio Den Helder leveren wij ook thuiszorg, de wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft en stelt vervolgens een zorgplan op. Samen met de mensen om u heen is er vaak meer mogelijk dan u denkt: van wondverzorging en begeleiding bij dementie tot intensieve verpleging thuis. Lees hier meer over onze thuiszorg.

Lyceumhof en Ten Anker

Wanneer het voor u niet meer mogelijk is om zelfstandig te wonen, dan kunt u bij AristoZorg kleinschalig wonen in Den Helder met de beste zorg. Kleinschalig wonen is geen traditioneel verpleeghuis, maar een nieuw thuis voor wanneer u een lichamelijke zorgvraag heeft of een vorm van dementie. Wij bieden een huiselijke plek waar ruimte is voor privacy, rust en ontmoeting.

U woont in een groep van 6 PG bewoners, ondersteund door zorg, verpleging en activiteiten. U heeft een eigen appartement en er is een gezamenlijke huiskamer.

Binnenhof in het Lyceumhof

In de Binnenhof van het Lyceumhof bevind zich de afdeling Gerontopsychologie. Hier worden er voor twaalf bewoners psychogeriatrische zorg geleverd. Bij deze bewoners is er sprake van psychiatrische problematiek in combinatie met gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid en/ of sociale betrokkenheid. Hierbij is vaak specialistische ouderengeneeskunde nodig naast de inzet van psychiatrische expertise, waarbij er sprake is van 24/7 zorg en ondersteuning. GGZ geeft deze doelgroep de juiste zorg die nodig is. 

U houdt de regie

De nadruk van kleinschalig wonen ligt op wat u nog wél kunt. Of dat nu om persoonlijke verzorging of het huishouden gaat. Als bewoner kunt u zoveel mogelijk uw eigen keuzes blijven maken. Samen met andere bewoners, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers bepaalt u wat er gebeurt in huis. AristoZorg is hierin ondersteunend. Wij helpen u om zoveel mogelijk uw eigen leven te blijven leiden en houden rekening met wat u gewend bent. Bijvoorbeeld met hoe laat u naar bed gaat en weer opstaat.

Vertrouwd en veilig

In de kleinschalige woonlocaties van AristoZorg werken we met kleine, vaste teams van deskundige medewerkers die 24 uur per dag voor u klaar staan. Zij en de vrijwilligers kennen de bewoners, hun levensverhalen en de familie. Zo voelen ze goed aan wat nodig is voor de beste persoonlijke zorg. Dat geeft u als bewoner of familie een vertrouwd en veilig gevoel. We werken nauw samen met familie en betrekken hen bij alles wat we doen. Samen kunnen wij meer.

Indicatie CIZ voor kleinschalig wonen

Om kleinschalig te komen wonen heeft u een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. Het CIZ is bereikbaar op 0900-24 92 492 of via de website www.ciz.nl.

Zodra de indicatie is afgegeven stelt de Stichting Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK) op basis van uw inkomen een eigen bijdrage vast. Het eerste half jaar geldt een vaste (lage) eigen bijdrage, daarna wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld met een hoogte afhankelijk van uw inkomen.

Indien nodig kan AristoZorg u helpen bij het aanvragen van een indicatie. U kunt ons daarvoor bellen op 0223-68 08 24.