Wijkteams

Natuurlijk wilt u het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Maar voor wie thuis toch hulp nodig heeft, is er thuiszorg van AristoZorg. In de regio Kennemerland en Noord-Holland-Noord (incl. Den Helder), zijn onze wijkteams altijd dichtbij. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg wij u kunnen helpen. Samen met de mensen om u heen is er vaak meer mogelijk dan u denkt: van wondverzorging en begeleiding bij dementie tot intensieve verpleging thuis.

Voordelen van onze wijkteams:

  • Kleine en flexibele teams, vertrouwd en dichtbij;
  • Regelen alle zorg en ondersteuning voor u;
  • Ervaren (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden;
  • Nauwe samenwerking met huisarts en andere zorgprofessionals.

Welke thuiszorg is mogelijk?

Uw wijkteam kijkt wat u zelf nog kan of kunt regelen met de mensen om u heen. Wij geven u de zorg en ondersteuning die u daarnaast nog nodig heeft. Dat kan zijn: persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg en behandeling, begeleiding bij dementie of ondersteuning. Net waar u behoefte aan heeft.