Cliëntenraad

Een Cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners, ook de bewoners van de aanleunwoningen. Hiervoor is het uiteraard vanzelfsprekend dat de leden van de cliëntenraad ofwel zelf een binding hebben met de zorginstelling of op andere wijze een sterke affiniteit hebben met de ouderenzorg. Hetzij als bewoner van de zorginstelling of als familielid c.q. vriend/vriendin van een bewoner.

De Cliëntenraad van AristoZorg vergadert 6 keer per jaar ongeveer twee uur per keer. Verder vraagt de Cliëntenraad ongeveer 2 tot 3 uur per maand uw aandacht voor het inlezen van stukken.

Gezien het feit dat de Cliëntenraad een zeer belangrijk rol heeft voor de cliënten van AristoZorg als geheel roept de Cliëntenraad een ieder op om zich kandidaat te stellen voor een functie in de Cliëntenraad.

In het huishoudelijk reglement is vastgesteld dat de raad minimaal uit 3 en maximaal uit 5 leden mag bestaan.

U kunt zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar clientenraad@aristozorg.nl of een brief naar het kantoor van AristoZorg:

AristoZorg B.V.
T.a.v. de Cliëntenraad
Robijnstraat 58
1812 RB Alkmaar