Lid Cliëntenraad

Vacature Cliëntenraad (vrijwilligersfunctie)

Vanwege een nieuwe positie van één van de huidige leden zoeken wij per direct een enthousiast, gedreven en kritisch nieuw lid die affiniteit heeft met de zorg en graag met ons meedenkt.

De vacature wordt bij voorkeur ingevuld door familie, naasten of mantelzorgers van (oud) cliënten van AristoZorg. Ook komen wij graag in contact met kandidaten die beroepsmatig betrokken zijn.

AristoZorg vindt het belangrijk dat de stem van de cliënten gehoord wordt. Dat gebeurt dagelijks tijdens de zorg en middels de Cliëntenraad. De Cliëntenraad van AristoZorg bestaat uit 3 leden. Doordat ieder lid eigen kennis en expertise inbrengt, is de Cliëntenraad zo samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de strategie en het beleid van AristoZorg te kunnen beoordelen op de (mogelijke) gevolgen voor cliënten.

Werkzaamheden

De belangrijkste taken van de Cliëntenraad zijn het met de organisatie mee te denken of de zorg in de praktijk goed verloopt. De Cliëntenraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar met de Raad van Bestuur. Door middel van eventuele informele bijeenkomsten worden actuele onderwerpen verder uitgediept.

Wat neemt u mee?

 • Interesse en betrokkenheid bij de zorg voor ouderen en chronisch zieken en u bent bereid en in staat om u daar verder in te verdiepen.
 • Voldoende kennis ter zake /of het enthousiasme om deze kennis op te doen van beleidsontwikkelingen op het gebied van (kwaliteit van de) verpleging, verzorging, zorg thuis en welzijn om de gevolgen van (toekomstig) beleid op de positie van cliënten te kunnen inschatten.
 • Het vermogen om te toetsen wat de mogelijke effecten van het beleid van AristoZorg en het functioneren van de Raad van Bestuur zijn voor het belang van de cliënten van AristoZorg. U neemt daarbij een positief kritische grondhouding ten opzichte van de Raad van Bestuur in.
 • Het vermogen om de behartiging van cliëntbelangen in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Het vermogen om verbinding te kunnen maken met andere belanghebbenden in de organisatie.
 • Enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel en integriteit.
 • Kennis of het enthousiasme om deze kennis op te doen, ervaring en/of affiniteit met aandachtsgebieden zoals: Bestuur; HR; Financiën; Bedrijfsvoering; Verzorging Verpleging Thuiszorg; Zorgtechnologie.

Uitgangspunten

 • U heeft voldoende tijd beschikbaar voor deelname aan de Cliëntenraad.
 • Het betreft een vrijwillige (maar niet vrijblijvende) functie die zéker tijd kost, maar waar u ook één en ander voor terug krijgt. Samen met een team van andere heel enthousiaste leden behartigt u de belangen van alle cliënten van AristoZorg.
 • Er is budget vrijgemaakt voor bijscholing voor de leden Cliëntenraad.
 • Uiteindelijke benoeming vindt plaats door de Cliëntenraad (Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan worden gevraagd).

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met de Cliëntenraad via clientenraad@aristozorg.nl

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet en hopen snel kennis met u te mogen maken.