PERSBERICHT: AristoZorg neemt alle activiteiten over van Vrijwaard in Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof in Den Helder
Lyceumhof

Vrijwaard draagt per 1 juli aanstaande de zorg en dienstverlening op de locaties Ten Anker, Parkzicht en Lyceumhof in Den Helder over naar AristoZorg. Onlangs tekenden de zorgorganisaties de intentieverklaring. Frido Kraanen, bestuurder Vrijwaard: ‘Wij hebben alle vertrouwen dat de zorg voor onze cliënten door AristoZorg gewaarborgd blijft zoals ze gewend zijn. Op dezelfde locaties en van dezelfde medewerkers, want ook hun enorme inzet blijft gewoon doorgaan. Zij treden namelijk allemaal bij AristoZorg in dienst onder de huidige arbeidsvoorwaarden.’  

Aanleiding overdracht
In augustus vorig jaar gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) groen licht voor de bestuurlijke fusie tussen Vrijwaard en Omring met als noodzakelijke voorwaarde dat drie locaties van Vrijwaard overgedragen zouden worden aan een andere zorgorganisatie. Volgens de ACM zou er anders een te grote zorgaanbieder in Den Helder ontstaan. Hoewel Vrijwaard en Omring een andere zienswijze hierop hadden, bleek deze stap niet te voorkomen. Zonder deze voorwaarden te accepteren, zou de noodzakelijke fusie om het voortbestaan van Vrijwaard te borgen niet zijn goedgekeurd.

AristoZorg breidt werkgebied uit naar Kop van Noord-Holland
AristoZorg levert wijkgerichte thuiszorg, beschermd wonen en dagbestedingsactiviteiten en is actief in Noord-Holland Noord, Midden- en Zuid-Kennemerland. Petra Okker, bestuurder AristoZorg: ‘Wij gaan er alles aan doen om de medewerkers en vrijwilligers een prettige werkplek te blijven bieden en samen met hen de zorg te mogen verlenen aan de cliënten. Met als doel een fijne oude dag te verzorgen voor cliënten en bewoners in hun vertrouwde omgeving.’

Vervolg
Cliënten, medewerkers en hun medezeggenschapsorganen zijn over de ondernomen stappen en over de overdracht geïnformeerd. Op dit moment werkt Vrijwaard aan de voorbereiding van een zorgvuldige overdracht aan AristoZorg. Kraanen: ‘Wij gaan in goede samenwerking een ‘warme’ overdracht doen en altijd het belang van de bewoners en medewerkers vooropstellen. Voor ons is dit altijd het centrale uitgangspunt geweest. Onder de vlag van AristoZorg krijgen de cliënten van dezelfde medewerkers en op dezelfde locaties de zorg zoals zij gewend zijn. Ik ben ongelooflijk trots hoe de medewerkers, ondanks de onzekere omstandigheden van de laatste jaren, toegewijd hun zorg van de bewoners op een goede manier zijn blijven leveren. AristoZorg krijgt een heleboel kanjers erbij.’

In de maand juni verwachten de ACM en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) hun formele akkoord te geven over deze overdracht.