Vacature Cliëntenraad (vrijwilligersfunctie)

Wil jij de cliënten van AristoZorg vertegenwoordigen? Wil je meepraten over beleidszaken en betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg? Dan zoeken we jou als lid van de centrale cliëntenraad! Wij zijn opzoek naar 2 nieuwe cliëntraadsleden.

Wie ben je en wat ga je doen?

We zoeken familie, naasten of mantelzorgers van (oud) cliënten van AristoZorg. Ook komen wij graag in contact met kandidaten die beroepsmatig betrokken zijn. Mensen die kunnen meedenken over de belangen van alle cliënten van AristoZorg.

Werkzaamheden

De centrale cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van AristoZorg. De cliëntenraad praat, namens de cliënten, mee over beleidszaken, geeft advies en is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Doordat ieder lid eigen kennis en expertise inbrengt, is de Cliëntenraad zo samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de strategie en het beleid van AristoZorg te kunnen beoordelen op de (mogelijke) gevolgen voor cliënten. Dit is belangrijk omdat de cliëntenraad de enige partij is die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

De cliëntenraad vergadert 6 keer per jaar en overlegt en vergadert ook 4 keer per jaar met de Raad van Bestuur. Door middel van eventuele informele bijeenkomsten worden actuele onderwerpen verder uitgediept.

Wat neemt u mee?

  • Interesse en betrokkenheid bij de zorg voor ouderen en chronisch zieken en u bent bereid en in staat om u daar verder in te verdiepen.
  • Voldoende kennis ter zake /of het enthousiasme om deze kennis op te doen van beleidsontwikkelingen op het gebied van (kwaliteit van de) verpleging, verzorging, zorg thuis en welzijn om de gevolgen van (toekomstig) beleid op de positie van cliënten te kunnen inschatten.
  • De vaardigheid om te toetsen wat de mogelijke effecten van het beleid van AristoZorg en het functioneren van de Raad van Bestuur zijn voor het belang van de cliënten van AristoZorg. U neemt daarbij een positief kritische grondhouding ten opzichte van de Raad van Bestuur in.
  • Het vermogen om de behartiging van cliëntbelangen in teamverband uit te kunnen oefenen.
  • In staat om verbinding te kunnen maken met andere belanghebbenden in de organisatie.
  • Enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel en integriteit.

Uitgangspunten

  • U heeft voldoende tijd beschikbaar voor deelname aan de Cliëntenraad.
  • Het betreft een vrijwillige (maar niet vrijblijvende) functie die zéker tijd kost, maar waar u ook één en ander voor terug krijgt. Als lid van de centrale cliëntenraad krijg je de mogelijkheid om mee te denken en praten over het beleid van AristoZorg.
  • Er is budget vrijgemaakt voor scholing voor de leden Cliëntenraad.
  • Benoeming vindt plaats door de Cliëntenraad (Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan worden gevraagd).

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met de Cliëntenraad via clientenraad@aristozorg.nl

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet en hopen snel kennis met u te mogen maken.

Meer over AristoZorg

AristoZorg biedt kwalitatieve persoonsgerichte zorg en verpleging aan huis en op locatie in verzorgings- en verpleeghuizen. Daarnaast levert AristoZorg extra diensten in Noord-Holland-Noord (incl. Den Helder) en Kennemerland.

Bij AristoZorg kent iedereen elkaar en kun je meedenken en bouwen aan de organisatie.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze, of andere vacatures van AristoZorg, wordt niet op prijs gesteld.